Hướng dẫn kết nối điều hòa không khí - Dòng KAC00X

Bộ điều khiển trung tâm dòng KAC00X được kết nối trực tiếp với thiết bị chính và tương ứng với dàn nóng hoặc dàn lạnh thông qua giao thức HBS/XYE của điều hòa không khí trung tâm.

Lựa chọn sản phẩm

Các sản phẩm trong dòng FEW Host của Kanontec được chia thành ba dòng là KAC001, KAC005 và KAC008. Mỗi dòng hỗ trợ kết nối trực tiếp với bốn loại bus nội bộ của các hệ thống điều hòa trung tâm của Daikin/Toshiba/Mitsubishi Electric/Hitachi (HBS - HVAC Bus System). Chi tiết như sau:
 
Mã sản phẩmMô tả kết nốiTính năng
KAC001-(DK/TB/MSE/HT)1xHBS
1xRS485
- RS485/Modbus RTU
- Logic control
KAC005-(DK/TB/MSE/HT)1xHBS
1xAPP
1xKNX
- IOS/Android/PC software
- Cloud server features
- HBS air conditioner direct connection (U1/U2)
- KNX/EIB interface
- Logic control
KAC008-(DK/TB/MSE/HT)1xHBS
1xAPP
1xKNX
1xRS485
1xRS232
- IOS/Android/PC software
- Cloud server features
- HBS air conditioner direct connection (U1/U2)
- KNX/EIB interface
- Logic control
- Various protocols based on RS485
- Various protocols based on RS232
- Logic control

 

Tổng quan về bus điều hòa không khí

Hiện nay, các thương hiệu điều hòa không khí cơ bản sử dụng giao thức bus HBS (HVAC Bus System) như một tiêu chuẩn để trao đổi dữ liệu trong các hệ thống điều hòa không khí.
Các thương hiệu bus điều hòa không khí VRV/VRF được hỗ trợ bởi các sản phẩm trong dòng KAC được mô tả như sau:
 
Thương hiệuTên busCổng kết nốiPhân cực bus (dương hoặc âm)Số lượng dàn lạnh hỗ trợ
DaikinD3 NetF1, F2not32
ToshibaTCC LinkU1, U2not32
Mitsubishi ElectricM-NetTB3/TB7not32
HitachiH-Link/H-Link21, 2not32

 

Tổng quan về điều hòa không khí

Bằng cách sử dụng các sản phẩm gateway dòng KAC, hệ thống nhà thông minh hoặc hệ thống tự động hóa tòa nhà có thể quản lý và điều khiển trực tiếp hệ thống điều hòa trung tâm.

Hỗ trợ các mã sản phẩm (mã dàn nóng)

Phù hợp cho các hệ thống điều hòa trung tâm có hệ thống bus, vui lòng tham khảo bộ phận bán hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật trước bán hàng của chúng tôi để biết thông tin chi tiết.

Sơ đồ kết nối

KAC thường kết nối U1 và U2 với A và B của cổng kết nối trên dàn nóng của máy điều hòa không khí, mà không phân biệt cực dương và cực âm. Nếu không tiện, nó cũng có thể được kết nối với A và B trên dàn lạnh được lắp đặt trong nhà.

Wiring Diagram

Sơ đồ kết nối điều hòa không khí trung tâm

Wiring Diagram

Sơ đồ kết nối điều hòa không khí cục bộ

Thiết lập địa chỉ cho điều hòa không khí

Thiết lập địa chỉ dàn lạnh (1~50)

Thiết lập địa chỉ cho máy điều hòa trung tâm phải được thiết lập bằng cách xoay núm vặn trên bo mạch hoặc remote gắn tường trong nhà. Liên hệ đơn vị cung cấp điều hòa để được hỗ trợ thiết lập địa chỉ theo mã sản phẩm.

Xem địa chỉ dàn lạnh

Trong trạng thái tắt của dàn lạnh, bạn sẽ thấy một nút kiểm tra ở góc dưới bên phải của bộ điều khiển dây hoặc remote gắn tường.

Ban đầu, nó sẽ hiển thị 00, và sau vài giây, nó sẽ hiển thị địa chỉ của dàn lạnh.

Để thoát, nhấn nút nguồn.

Lưu ý: Nếu có các thiết bị điều khiển trung tâm khác trong hệ thống, hãy lưu ý rằng địa chỉ không được trùng lặp.

Các bước thực hiện

Kết nối dây

Kết nối U1,U2 của KAC với A,B của board mạch.

Địa chỉ điều hòa không khí

Địa chỉ được thiết lập ở mục thiết lập địa chỉ ở trên.

Khởi động lại tất cả dàn nóng, dàn lạnh và KAC

Lưu ý: Sau khi KAC được cấp nguồn, sẽ có quá trình tự kiểm tra, hiện tượng là đèn đỏ và đèn xanh nhấp nháy đồng bộ trong 0,5 giây. Nếu tự kiểm tra thất bại (ví dụ, có vấn đề với dây điều hòa không khí), hãy đợi 30 giây và lặp lại quá trình tự kiểm tra.

Sử dụng bảng giá trị tích hợp hoặc ứng dụng để hoàn thành việc tích hợp hệ thống

(Xem Mục 4).
 

Bảng giá trị tích hợp

Bảng giá trị Modbus

Dàn lạnhChức năngĐiều khiểnGiá trị điều khiểnGiá trị trạng thái
n
n=1~16
ON/OFF1=ON, 0=OFF0x03/0x0640002+(n-1)*100x0430002+(n-1)*10
Mode Choice0=COOL, 1=HEAT, 2=Fan, 3=DRY, 4=Auto0x03/0x0640003+(n-1)*100x0430003+(n-1)*10
Set TemperatureSAME0x03/0x0640004+(n-1)*100x0430004+(n-1)*10
Fan Speed0=Auto, 1=L, 2=M, 3=H0x03/0x0640005+(n-1)*100x0430005+(n-1)*10
Room TemperatureSAME--0x0430006+(n-1)*10
n
n=17~32
ON/OFF1=ON, 0=OFF0x03/0x0640258+(n-17)*100x0430258+(n-17)*10
Mode Choice0=COOL, 1=HEAT, 2=Fan, 3=DRY, 4=Auto0x03/0x0640259+(n-17)*100x0430259+(n-17)*10
Set TemperatureSAME0x03/0x0640260+(n-17)*100x0430260+(n-17)*10
Fan Speed0=Auto, 1=L, 2=M, 3=H0x03/0x0640261+(n-17)*100x0430261+(n-17)*10
Room TemperatureSAME--0x0430262+(n-17)*10
 

Bảng giá trị KNX/EIB

Dàn lạnhChức năngĐiều khiểnGiá trị điều khiểnGiá trị trạng thái
n
n=1~16
ON/OFF1=ON, 0=OFFEIS114/0/1+(n-1)*10EIS115/0/1+(n-1)*10
Mode Choice0=COOL, 1=HEAT, 2=Fan, 3=DRY, 4=AutoEIS614/0/2+(n-1)*10EIS615/0/2+(n-1)*10
Set TemperatureSAMEEIS514/0/3+(n-1)*10EIS515/0/3+(n-1)*10
Fan Speed0=Auto, 1=L, 2=M, 3=HEIS614/0/4+(n-1)*10EIS615/0/4+(n-1)*10
Room TemperatureSAME--EIS515/0/5+(n-1)*10
n
n=17~32
ON/OFF1=ON, 0=OFFEIS114/1/1+(n-17)*10EIS115/1/1+(n-17)*10
Mode Choice0=COOL, 1=HEAT, 2=Fan, 3=DRY, 4=AutoEIS614/1/2+(n-17)*10EIS615/1/2+(n-17)*10
Set TemperatureSAMEEIS514/1/3+(n-17)*10EIS515/1/3+(n-17)*10
Fan Speed0=Auto, 1=L, 2=M, 3=HEIS614/1/4+(n-17)*10EIS615/1/4+(n-17)*10
Room TemperatureSAME--EIS515/1/5+(n-17)*10
 

Bảng giá trị BACnet

Dàn lạnhChức năngKiểu đối tượngThể hiện đối tượngGiá trị
1ON/OFF SetBinary Output[4]11=ON; 0=OFF
ON/OFF StatusBinary input[3]11=ON; 0=OFF
Fan Speed SetMulti-state Output[14]14=H; 3=M; 2=L; 1=AUTO
Fan Speed StatusMulti-state Input[13]14=H; 3=M; 2=L; 1=AUTO
Fan Louver SetMulti-state Output[14]129 
Fan Louver StatusMulti-state Input[13]129 
Operating Mode SetMulti-state Output[14]2571=Cool; 2=Heat; 3=Fan; 4=Dry; 5=Auto
Operating Mode StatusMulti-state Input[13]2571=Cool; 2=Heat; 3=Fan; 4=Dry; 5=Auto
Temperature setAnalog-Value[1]1 
Temperature set StatusAnalog-Input[0]1 
Current TemperatureAnalog-Input[0]129 
Error CodeMulti-state Input[13]385See attachment
2ON/OFF SetBinary Output[4]21=ON; 0=OFF
ON/OFF StatusBinary input[3]21=ON; 0=OFF
Fan Speed SetMulti-state Output[14]24=H; 3=M; 2=L; 1=AUTO
Fan Speed StatusMulti-state Input[13]24=H; 3=M; 2=L; 1=AUTO
Fan Louver SetMulti-state Output[14]130 
Fan Louver StatusMulti-state Input[13]130 
Operating Mode SetMulti-state Output[14]2581=Cool; 2=Heat; 3=Fan; 4=Dry; 5=Auto
Operating Mode StatusMulti-state Input[13]2581=Cool; 2=Heat; 3=Fan; 4=Dry; 5=Auto
Temperature setAnalog-Value[1]2 
Temperature set StatusAnalog-Input[0]2 
Current TemperatureAnalog-Input[0]130 
Error CodeMulti-state Input[13]386See attachment
nON/OFF SetBinary Output[4]n1=ON; 0=OFF
ON/OFF StatusBinary input[3]n1=ON; 0=OFF
Fan Speed SetMulti-state Output[14]n4=H; 3=M; 2=L; 1=AUTO
Fan Speed StatusMulti-state Input[13]n4=H; 3=M; 2=L; 1=AUTO
Fan Louver SetMulti-state Output[14]n+128 
Fan Louver StatusMulti-state Input[13]n+128 
Operating Mode SetMulti-state Output[14]n+2561=Cool; 2=Heat; 3=Fan; 4=Dry; 5=Auto
Operating Mode StatusMulti-state Input[13]n+2561=Cool; 2=Heat; 3=Fan; 4=Dry; 5=Auto
Temperature setAnalog-Value[1]1 
Temperature set StatusAnalog-Input[0]1 
Current TemperatureAnalog-Input[0]n+128 
Error CodeMulti-state Input[13]n+384See attachment

Bài viết liên quan

Hướng dẫn kết nối điều hòa không khí - Dòng KAC00X

Bộ điều khiển trung tâm dòng KAC00X được kết nối trực tiếp với thiế...

Các phương án điều khiển rèm cửa tự động cho Smarthome KNX

Việc lắp đặt rèm cửa tự động sẽ biến ngôi nhà của bạn thành một không gian ti...

Giải pháp điều khiển HVAC VRV/VRF từ hệ thống Smarthome

Điều khiển HVAC VRV/VRF là gì? Hiện nay, điều hòa không khí - điều hòa trung ...

Tin Tức Tin Tức

Lên đầu trang
Hỗ trợ 24/7
Trang chủ Tài khoản Danh mục Tư vấn Giỏ hàng