ETHM-1 PLUS: MÔ-ĐUN GIAO THỨC ETHERNET/ ETHERNET COMMUNICATION MODULE

Liên hệ

Thiết bị hỗ trợ kết nối internet

 • Catalogue
 • Video/ Picture
 • Bình luận

Module giao thức ETHM-1 PLUS giúp hiện thực hóa khả năng sử dụng giao thức Ethernet trên bảng điều khiển INTEGRA, INTEGRA PLUS và VERSA. ETHM-1 PLUS cung cấp khả năng báo cáo, điều khiển lập trình trên các bảng điều khiển. Ngoài ra, mô đun ETHM-1 PLUS cung cấp chức năng điều khiển hệ thống từ xa thông qua INTERNET bằng máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.

 • Được hỗ trợ bởi bảng điều khiển INTEGRA, INTEGRA PLUS và VERSA
 • Báo cáo TCP / IP hoặc UDP
 • Khả năng tương tác với Mô đun Ethernet ETHM-1 Plus (ETHM-1 Plus Phiên bản 2.05 hoặc cao hơn):
  • Báo cái hai chiều, tương thích với EN 50136
  • Lối dẫn giao tiếp dự phòng
 • Lập trình từ xa thông qua DLOADX
 • Giám sát hệ thống INTEGRA thông qua chương trình GUARDX
 • Khả năng vận hành hệ thống từ điện thoại thông qua ứng dụng: INTEGRA CONTROLVERSA CONTROL 
 • Tính năng thông báo sự kiện thông qua emaikl (chỉ INTEGRA Plus*, VERSA)
 • Truyền dữ liệu mã hóa
 • Hỗ trợ cấu hình địa chỉ DHCP tự động
 • Giao thức mở cho tích hợp hệ thống qua kênh TCP / IP

Phân phối tại Nhà thông minh KNX

EN-50136 SP 5

Sản phẩm thường mua kèm