KNX-BSA 12L: BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ RÈM 2 KÊNH 30MA/ ROLLER SHUTTER ACTUATOR

Liên hệ

  • Bình luận

2 kênh độc lập

Điều khiển đóng cắt động cơ rèm 230 V AC

Chuyển dòng lên đến 6A

Điều khiển các loại màn che cửa sổ khác nhau (cửa cuốn, rèm cuốn,mái hiên, ổ cửa sổ)

Kiểm soát tải 30mA

Tự động nhận dạng các vị trí cuối (tự động hiệu chỉnh)

Xác định vị trí hiện tại của rèm / bóng râm, thanh cửa chớp, v.v.

Xác định phản ứng đối với mất / phục hồi bus KNX (BẬT, TẮT, giá trị cuối cùng)

Xác định phản ứng để khôi phục nguồn điện (BẬT, TẮT, giá trị cuối cùng)

 

Sản phẩm thường mua kèm