Legrand KNX Bộ Nguồn 640mA

Liên hệ

  • Bình luận

KNX modular power supply. Connection to the bus via KNX Rossoneri connector. Input voltage: 230 V + 10% to 15%, 50 to 60 Hz. Output voltage: 29 V ± 1 V d.c. SELV. Output voltage Aux: 29 V ± 2 V d.c. SELV. output current: 320 mA. DIN rail mounting, dimensions 6 DIN modules

Sản phẩm thường mua kèm