DALI USB 30mA: BỘ GIAO TIẾP TIÊU CHUẨN DALI QUA USB 30mA/ DALI USB 30mA INTERFACE

Liên hệ

  • Bình luận

DALI USB 30mA  được sử dụng làm giao diện giữa Phần mềm DALI Cockpit trên PC và các thiết bị trên bus DALI. Nó cho phép định địa chỉ và cấu hình cài đặt DALI. DALI USB có sẵn trong 6 phiên bản khác nhau: với tính năng giảm sức căng, dành cho DIN Rail (có hoặc không có bộ nhớ flash), dành cho hộp cài đặt kiểu phẳng (có hoặc không có nguồn cung cấp bus 30mA tích hợp) hoặc dưới dạng mô-đun DALI không dây.

Sản phẩm thường mua kèm