CM10WCM: ĐIÊU KHIỂN 0/1-10 HOẶC DALI QUA BLUETOOTH/ DIMMER 0/1-10 OR DALI VIA BLUETOOTH

Liên hệ

  • Bình luận

CM10WCM là thiết bị điều khiển chuyển đổi tín hiệu Bluetooth 0/1-10V. CM10WCM phÙ hợp sử dụng cho cả các công trình mới cũng như các công trình đã được xây dựng sẵn. Thiết bị có thể lựa chọn các tùy chỉnh

  • Điều khiển 1-10V (Cài đặt mặc định): Điều khiển đèn thông qua Bluetooth hoặc thông qua nút nhấn 
  • Điều khiển DALI
  • Điều khiển ánh sáng RGBW
  • Điều khiển Tunable White

Sản phẩm thường mua kèm