ABB UD/S2.300.2
Điều Khiển Chiếu Sáng *

Liên hệ

  • Bình luận

Bộ điều chỉnh phổ biến, 2-fold, 300VA, MDRC đống mở và điều chỉnh đèn nung sắc, hay đèn halogen 230VAC

Sử dụng đầy tải ở 45 độ C, 500VA khi sử dụng duy nhất một kênh, kết hợp với LR/S2.2.1, điều khiển cuongf độ sáng 4mW

Sản phẩm thường mua kèm