ABB LM/S1.1
Điều Khiển, Logic, thời gian

Liên hệ

  • Bình luận

Bộ logic, MDRC

Thực hiện các tác vụ điều khiển khác nhau, có thể thực hiện đồng thời 3 chức năng. Chức năng bao gồm: cổng logic, bộ lọc, điều khiển chễ, toán hạng nhân, nhận diện tín hiệu min/max, toán hạng so sánh, giám sát trình phối cảnh.

Sản phẩm thường mua kèm