ABB FW/S8.2.1
(Điều Khiển, Logic, Thời Gian)

Liên hệ

  • Bình luận

Điều khiển thời gian, 8 kênh, MDRC

Điều khiển theo thời ngày, tuần, năm các tải thông qua ABB I-bus EIB.

Thời gian và ngày được gửi đến các thiết bị ABB I-bus EIB để đồng bộ

Mỗi kênh điều khiển 1 nhóm tải hoặc gửi giá trị độ sáng đến độ điều chỉnh.

Sản phẩm thường mua kèm