ABB AE/S 4.1.1.3
Ngõ Vào

Liên hệ

  • Bình luận

Ngõ vào tương tự, 4 fold, MDRC 4 kênh, có thể lập trình để tự nhận tín hiệu 0-1V, 0…5V, 0….10V, 0….20mA, 4-20mA

Sản phẩm thường mua kèm