Lightworks

Sắp xếp theo:
50W 1-10V LED Driver(Constant Voltage)

Liên hệ

4 Kênh, 4 địa chỉ Dali cho đèn led dây RGBW 24VDC

Liên hệ

Ripple free, constant voltage output (1) 100watt, 100-277VAC, for RGBW control (2) DC24V, 4 channel output, PFC>0.98, efficiency>91% (3) 1.04A max per channel, stand by power < 1W

Liên hệ

Ripple free, constant current output (1) 50watt, 100-277VAC, for dual color lighting control (2) 250-1500mA adjustable, 2 channel output, PFC>0.95, effici ency>86% (3) output voltage 6-48VDC, stand by power < 1W

Liên hệ

Driver dimmer cho đèn chuẩn DaliRipple free, constant current output (1) 50watt, 100-277VAC, for single color lighting control(2) 250-1500mA adjustable, 1 channel output, PFC>0.95, effici ency>86% (3) output voltage 6-48VDC, stand by power < 1W

Liên hệ

5 kênh, cho RGBWA 12-24VDC4 địa chỉ Dali cho RGBWA 12-24VDC

Liên hệ

Ripple free, constant voltage output (1) 200watt, 100-277VAC, for RGBW control (2) DC24V, 4 channel output, PFC>0.98, efficiency>93% (3) 1.04A max per channel, stand by power < 1W

Liên hệ