THIẾT BỊ CÓ BĂNG TẦN 866-868 MHz KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

Băng tần 866-868 MHz sẽ không được sử dụng cho thiết bị nhận dạng vô tuyến RFID

Theo thông tư số 18/2018/TT-BTTTT được ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2018, đã quy định xóa bỏ việc sử dụng băng tần 866-868 MHz cho thiết bị nhận dạng vô tuyến RFID để phù hợp với Quy hoạch Phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.

Tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng, sản xuất, nhập khẩu để đưa vào sử dụng tại Việt Nam thiết bị nhận dạng vô tuyến điện hoạt động tại băng tần 866-868 MHz trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng, nhưng phải ngừng sử dụng khi gây nhiễu có hại cho các thiết bị vô tuyến điện được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

Chi tiết thông tư xem tại link: Cổng thông tin điện tử Cục Tần số (cuctanso.vn)