Human Centric Lighting

Human Centric Lighting giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của con người, cải thiện động lực, sự thoải mái và năng suất bằng cách thay đổi nhịp điệu hàng ngày của mọi người. 

Ánh sáng luôn có ảnh hưởng lớn đối với con người chúng ta, nó không chỉ giúp chúng ta có thể quan sát mà ánh sáng còn kích thích chúng ta, ảnh hưởng đến tâm trạng hoặc mức độ